Categories Details

Hiện tại mình đang join 1 dự án và đang nằm trong giai đoạn test/fix bug. Mình join khi dự án được kickoff, tính ra thì c&oac
image

Đức PandaTrain

Asked on 19/12/2019 in

Quản lý dự án

Xây dựng dự án

Chia sẻ kinh nghiệm

0 answers

46 views

0 votes