le quyen Profile

image

le quyen

123456789 0

newbie

102

Points

Where did you go to university? http://petdelta.com/?s=Cialis%20Approved%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.HealthMeds.online%20%E2%AD%90%20Buy%20Cialis%2010mg%20-%20Cheap%20Cialis%20Online buy cialis 10mg... ...
,
image

Train

23/12/19 Business

0 answers

1753 views

0 votes

1. SELECT

Câu lệnh SELECT là đơn giản nhất, và bạn cần phải hiểu nó vì nó làm cơ sở cho khá nhiều lệnh kh&aac... ...

image

Train

23/12/19 Business

0 answers

1457 views

0 votes

Câu hỏi 10

...
image

Train

24/12/19 Business

0 answers

398 views

0 votes

Đây là một danh sách kiểm tra thá»­ nghiệm cho các áÂÂ... ...

,
image

Train

25/12/19 Business

0 answers

426 views

0 votes