image

le quyen

Cách viết testcase hiệu quả???

1. Các quy ước đặt tên

Mặc dù đây là kinh nghiệm đơn giản nhất trong danh sách này (tôi nghĩ vậy), nhưng phần lớn chúng ta không thực hiện nó hiệu quả - Quy ước đặt tên cho test case.

Sẽ luôn là một cách thực hành tốt khi đặt tên test case của bạn theo một cách dễ hiểu cho mọi người khi sử dụng đến test case đó sau này (bao gồm cả bạn).

Kinh nghiệm nhanh: Như là cách tốt nhất, tên test case nên thể hiện được tên của module, hoặc chức năng mà bạn sẽ test trong test case đó.

Miêu tả test case

Miêu tả của test case là phần bạn sẽ đề cập một cách chi tiết những gì mà bạn sẽ test và cách xử lý riêng biệt được kiểm tra bằng test.

“Miêu tả” của một test case nên đưa ra được “Mình sẽ test những gì”?

Những gì cần được kiểm tra, nó cần được kiểm tra trong môi trường test nào, dữ liệu test nào được sử dụng – tất cả thông tin này sẽ nằm ở phần miêu tả test case.

3. Giả định và điều kiện cần có trước

Khi viết test case, bạn nên kiểm tra tất cả các giả định có thể dùng cho một test case, theo bất kì điều kiện có trước nào đó mà bạn sẽ gặp trước khi test được thực hiện.

Dưới đây là chi tiết bạn nên biết trong phần này:

Bất kì sự phụ thuộc nào đó vào dữ liệu người dùng (ví dụ: người dùng nên đăng nhập vào hệ thống, trang nào người dùng nên bắt đầu…)

Sự phụ vào môi trường test

Các cài đặt đặc biệt cần thực hiện trước khi test

Phụ thuộc vào các test case khác – test case cần thực hiện trước hoặc sau một vài test case khác.

4. Dữ liệu đầu vào của test

Việc xác định dữ liệu đầu vào của test thực sự là hoạt động tốn nhiều thời gian – chuẩn bị dữ liệu test tốn phần lớn thời gian trong quy trình test. Thỉnh thoảng cần bạn tạo lại dữ liệu test vì tạo mới dữ liệu có thể tốn ít thời gian hơn so với việc xác định nó.

Để dễ dàng hơn khi là một tester, bất cứ nơi nào có thể, bạn có thể đưa dữ liệu test được sử dụng cho test case vào trong miêu tả test case hoặc với đặc tả bước của test case. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian trong thời gian dài vì bạn sẽ không phải tìm dữ liệu test mới mỗi khi bạn cần thực hiện test.

CREATE TABLE people (

  name TEXT,   

age, INTEGER,  

 PRIMARY KEY(name)

);

Date 23/12/2019 Time 01:56:16

 249 views  0 votes

0 comments
Add your comment
Post comment By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.