image

le quyen

180 + Mẫu Test Cases để kiểm tra Web và ứng dụng Desktop - Danh sách kiểm tra toàn diện

Đây là một danh sách kiểm tra thử nghiệm cho các ứng dụng web và máy tính để bàn.

Mục tiêu của bài viết là để chia sẻ một trong những danh sách kiểm tra thử nghiệm toàn diện nhất.

Danh sách kiểm tra như một phần không thể thiếu trong các trường hợp kiểm tra quá trình viết. Sử dụng danh sách kiểm tra này, bạn có thể dễ dàng tạo ra hàng trăm trường hợp thử nghiệm để thử nghiệm web hoặc ứng dụng desktop. Đây là tất cả các trường hợp kiểm tra chung và nên được áp dụng cho hầu như tất cả các loại ứng dụng. Tham khảo các thử nghiệm trong khi viết các trường hợp thử nghiệm cho dự án của bạn và chắc chắn sẽ bao gồm hầu hết các loại thử nghiệm, ngoại trừ các quy tắc kinh doanh ứng dụng cụ thể được cung cấp trong tài liệu SRS.

Đây là một danh sách kiểm tra thông thường, bạn nên chuẩn bị một danh sách kiểm tra thử nghiệm tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn sử dụng trường hợp thử nghiệm dưới đây ngoài với các thử nghiệm ứng dụng cụ thể.

Tầm quan trọng của việc sử dụng checklist cho việc kiểm thử

  • Duy trì một kho lưu trữ tiêu chuẩn của các trường hợp thử nghiệm tái sử dụng cho các ứng dụng của bạn sẽ đảm bảo các lỗi phổ biến nhất sẽ bị bắt một cách nhanh chóng hơn.
  • Checklist giúp nhanh chóng hoàn tất viết test case các phiên bản mới của ứng dụng.
  • Sử dụng lại test case giúp tiết kiệm tiền về nguồn lực để viết kiểm tra lặp đi lặp lại.
  • Các trường hợp kiểm tra quan trọng sẽ được đảm bảo luôn luôn làm cho nó gần như không thể quên.
  • Kiểm tra checklist có thể bởi dev để đảm bảo các vấn đề phổ biến nhất được cố định trong giai đoạn phát triển bản thân.

Vài lưu ý cần nhớ:

  1. Thực thi các kịch bản với vai trò người dùng khác nhau ví dụ như người dùng admin, người dùng khách, ...
  2. Đối với các ứng dụng web những tình huống này có thể được thử nghiệm trên nhiều trình duyệt như IE, FF, Chrome, và Safari với các phiên bản của khách hàng đã được phê duyệt.
  3. Thử nghiệm với độ phân giải màn hình khác nhau như 1024 x 768, 1280 x 1024, ...
  4. Ứng dụng nên được thử nghiệm trên nhiều màn hình như màn hình LCD, CRT, điện thoại xách tay, máy tính bảng, và di động.
  5. Ứng dụng thử nghiệm trên các nền tảng khác nhau như các hệ điều hành Windows, Mac, Linux.
Date 25/12/2019 Time 01:41:41

 139 views  0 votes

0 comments
Add your comment
Post comment By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.